Digital udvikling altafgørende for Danmark

Venstre vil sikre den digitale udvikling i hele Danmark modsat regeringen, der ønsker at sløjfe bredbåndpuljen på sølle 100 mio. Bredbåndpuljen har vist sig at være en god investering – især i coronatiden hvor rigtig mange arbejdstagere sidder derhjemme og arbejder. Det kan ikke være rigtigt, at man i et land som Danmark ikke kan sidde fire hjemme i husstanden uden internetforbindelsen bliver dårlig, fordi mor og far arbejder samtidig med at børnene streamer serier på nettet. Det er ikke bare et irritationsmoment for den enkelte medarbejder, men det koster også samfundet dyrt i tabt arbejdstid.  Det mener jeg og Venstre, vi kan gøre bedre.  

Vi i Venstre vil fortsætte kampen for at sikre en god internetforbindelse, ikke bare i de store byer, men også i de mindre byer og yderområder, der er mindst lige så vigtige for at sikre den digitale udvikling. Danmark kan kun beholde sin digitale førertrøje, hvis vi sikrer en god og stabil dækning i hele Danmark. Bredbåndpuljen skal derfor ikke have en rundbarbering, som regering ønsker, men opretholdes. Det vil sikre hele Danmark i ikke at sakke bagud i feltet. Bredbåndspuljen er ikke alene af stor betydning for den enkelte dansker, men også alt fra små til de helt store virksomheder, der er drivkraften i det danske samfund. Små og mellemstore virksomheder er i langt højere grad kommet online og oplever en stigende efterspørgsmål, som skal efterleves. Vi kan med bredbåndpuljen være med til at sikre at vores virksomheder fortsat kan følge med den stigende efterspørgsel på nettet.  

Danmark har ikke råd til at sløjfe bredbåndspuljen for at risikere at miste den digitale førertrøje, der er med til at skabe øget vækst og velstand i Danmark.  

Tilføj kommentar Del

Regeringen vil spare 150 mio. kroner på uddannelserne

Som en del af regeringens udspil til politiforlig vil man spare på de midler som uddannelsesinstitutionerne har til markedsføring. Problemet med at spare her er dog bredere end socialdemokratiet forestiller sig. For det først vil en besparelse på markedsføringsudgifterne forringe de østjyske uddannelser i Randers, Horsens, Hadsten, Grenå og mange andre steders mulighed for at tiltrække kvalificerede og dygtige studerende fra hele landet. Det siger sig selv, at man ved at skære 150 mio. kroner i markedsføringsudgifterne forringer provinsbyernes muligheder for at tiltrække flere studerende. Det er underligt at socialdemokratiets politik er at skævvride Danmark, og forringe de jyske uddannelsesinstitutioners mulighed for at gøre opmærksomme på sig selv. Det er afgørende for en lang række byer i Østjylland, at man har stærke og gode uddannelser som kan fastholde de unge og vise, at der også er en fremtid for dem her.  

For det andet dækker ”markedsføringsudgifter” også over udgifter til helt almindelig drift af information til studerende og elever, vedligeholdelse af hjemmesider og anden nødvendig drift, som skal fungere på en moderne uddannelsesinstitution. Derfor undrer det mig meget at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på mit spørgsmål om besparelserne forklarer, at regeringen lægger vægt på uddannelserne skal levere undervisning af høj kvalitet, men samtidig ikke har øje for at besparelserne dækker over helt almindelig drift. Det siger sig selv at uddannelserne er nødt til at opretholde helt almindelig og nødvendig drift, og at pengene dermed kun kan komme fra besparelser på undervisningen. Det er åbenbart god socialdemokratisk politik at bespare på uddannelserne.

Vi er nødt til at få fokus på de mange gode uddannelser der er i Østjylland og særligt i mange af de større provinsbyer. Besparelserne på markedsføringsudgifter er skævvridende for uddannelsesinstitutionernes mulighed for at tiltrække dygtige studerende, og fortælle om de mange gode tilbud man har i byer som Randers, Horsens, Grenå og Hadsten.

Tilføj kommentar Del

Regeringens uansvarlige finanspolitik koster vækst og arbejdspladser

Den socialdemokratiske regering har nu fremlagt sit finanslovsforslag for 2021. Før valget, i maj 2019, lovede finansminister Nicolai Vammen at ”Med Socialdemokratiets økonomiske 2025-plan vil almindelige danske lønmodtagere ikke opleve at skulle betale mere i skat”. Nu har piben fået en anden lyd. Regeringen planlægger eller har allerede gennemført 23 skattestigninger. Det betyder at en gennemsnitsdansker nu kan se frem til en skattestigning på omkring 2200 kroner pr. dansker. Regeringen overtog ellers en økonomi i topform. Rekordhøj beskæftigelse, sunde offentlige finanser og et stort økonomisk råderum. Det råderum er ikke kommet af sig selv. Det skyldes mange års ansvarlig økonomiske politik og reformer, der har gjort Danmark rigere. Nu er situationen en anden. Regeringen har på kun ét år formøblet en meget stor del af det økonomiske råderum væk. Resultatet af regeringens politik er lavere velstand og færre i beskæftigelse. Det bliver dyrt for Danmark.

I Venstre vil vi en anden vej. Det siger sig selv, at vi skal hjælpe de tusindvis af danskere, der har mistet jobbet. Vi skal have den økonomiske vækst skal tilbage på sporet, den grønne omstilling skal sættes i gang, og der skal skabes nye danske arbejdspladser. Vi vil finde veje til grøn vækst og jobskabelse. Vi vil et skattestop, som beskytter danskernes privatøkonomi og gode danske arbejdspladser, så vi stadig har råd til at investere i og forny velfærden. Vi vil bruge den grønne omstilling til at skabe vækst og nye arbejdspladser. Det er forudsætningen for, at vi også fremover kan investere i vores fælles velfærd. Samtidig er det vigtigt at vi får fornyet den offentlig sektor og sat mennesket i centrum. Mennesket skal komme før systemet i Danmark. Selvom flere børn og ældre skaber behov for investeringer i velfærden, gør flere penge det ikke alene. Der skal være friere rammer for dem, der leverer velfærden, danskerne skal have mere frit valg, og vi skal bane vejen for mere ny teknologi og innovative løsninger.

Læs mere
Tilføj kommentar Del

Vi skal have værdigheden tilbage i Randers

Det er efterhånden indlysende for enhver, at ældreplejen i Randers kommune behøver et stort serviceeftersyn. Venstre taler ikke kun om hvad man bør gøre, vi handler også på det. På Christiansborg har vi kaldt den socialdemokratiske Sundheds- og Ældreminister i samråd. Som folketingsmedlem valgt i Randers, kan jeg ikke sidde den urimelige behandling af de ældre på Nyvang overhørig. Derfor har jeg sammen med vores ældreordfører, Jane Heitmann, en lang række af spørgsmål som vi gerne vil have svar på. Det kan undre mig at man efter en række tilsyn fra både kommune og statslig side, maler et billede af en virkelighed der slet ikke stemmer overens med den, vi bliver præsenteret for i dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”.

Samtidig kan man på Randers Kommunes hjemmeside læse en nyhed fra marts 2019, hvor den socialdemokratiske formand for omsorgsudvalget generelt er ”godt tilfreds med resultatet af de tre rapporter. Det kommunale tilsyn konkluderer at alle Randers Kommunes 22 plejecentre generelt er velfungerende, og at der er styr på den faglige indsats.”. Her bør man stille spørgsmålstegn ved om tilsynene er tilstrækkelige, og om man overhovedet har lyttet til de pårørendes indberetninger og bekymringer. Det kan jeg have min tvivl om. Derfor ønsker vi svar og handling fra ministeren.

 

En af de ting der vil gøre en forskel er at give de pårørende større og mere reel indflydelse på plejehjemmene. På ældreområdet er det i tilfælde af svigt afgørende, at man tager størst muligt hensyn til dem der skal plejes, og ikke dem der plejer. Derfor har Venstre foreslået større indflydelse til beboere og pårørende. En model vi kender fra skoler, daginstitutioner, hvor de pårørende kan være med til ansættelsessamtaler og har indflydelse på ledelsen af skole eller institution. Modsat Socialdemokratiet der, både lokalt og nationalt, har forsøgt at skjule sig, vil vi i Venstre have rettet op på ældreområdet. De mange og dygtige ansatte i ældreplejen skal ikke rammes af den fuldstændige mangel på omsorg, som nogle få af deres kollegaer udviser. Vi har nogle virkelig dygtige medarbejdere i vores ældrepleje, der hver dag må finde sig i et til tider urimeligt arbejdsmiljø. De er hverdagens helte, og de har deres faglige stolthed i orden. Men der er også dem der skal finde noget andet at beskæftige sig med. Her er løsningen ikke at omplacere, hvis medarbejderne gentagende gange har vist, at de ikke kan bestride et arbejde hvor man skal yde omsorg. Derfor vil vi have mere indflydelse til beboerne i den overordnede styring og ledelse af plejehjemmene.

 

Samtidig har Venstre lokalt indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde. Et flertal uden om Socialdemokratiet har ganske enkelt ikke tillid til, at den nuværende håndtering er tilstrækkelig. Hvad nytter det at borgmesteren og socialdemokratiet slår tingene hen, stikker hovedet i busken og indledningsvis nægter at se en rystende dokumentar om et centralt kernevelfærdsområde i Randers Kommune. Det er et brud med den samfundskontrakt om en værdig ældrepleje vi har indgået med hinanden i Danmark. Efter et langt arbejds- og seniorliv har man som borger i Danmark krav på omsorg og værdig pleje. Det er ikke kun ude på plejehjemmene der skal ske ændringer og tages ansvar. Dem der har det politiske ansvar skal også stå ved det. Det ville klæde den socialdemokratiske borgmester og omsorgsudvalgsformanden at komme på banen og tage deres del af ansvaret. I Venstre er vi stålsatte på at rette op på ældreområdet. Derfor afventer vi med spænding ministerens svar på vores spørgsmål, og håber at der er politisk opbakning til at sætte de ældre, og ikke fagbevægelsens interesser, først i ældreplejen.

 

Tilføj kommentar Del

Uacceptabel adfærd og fuldkommen fravær af samfundssind ved begravelse

Et totalt fravær af samfundssind er hvad der præger visse gruppers adfærd under den fortsatte coronapandemi. Ved begravelsen af en 22 årig mand i Aarhus, dukkede der for nyligt langt over 200 mennesker op til en begravelse, alt i mens politiet så på uden at gribe ind. Det siger sig selv, at når politiet er nødt til at få en imam til at opfordre til at overholde retningslinjerne så er noget helt galt. Når forsamlingen heller ikke vil følge politiets anvisninger, så er grænsen simpelthen nået.  Hvis ikke de pågældende grupper forstår vigtigheden af at holde afstand og indordne sig under retningslinjerne, må vi lave de fornødne foranstaltninger der sikre at retningslinjerne overholdes.

Politiet har min fulde opbakning til at gribe ind, hvis og når forsamlingsforbuddet ikke overholdes uanset lejligheden. Det er uacceptabelt og en adfærd der på ingen måde kan eller skal accepteres. Når langt de fleste danskere kan sagtens finde ud af at overholde simple retningslinjer, så kan det ikke være rigtig at grupper i dele af Danmark, uden videre kan bryde retningslinjerne uden konsekvens. Det er en fuldkommen urimelig adfærd og det skal vi ikke finde os i.

Når man med fuldt overlæg vælger at bryde de regler, der er opstillet for at stoppe en pandemisk virus i at udvikle sig yderligere, udviser man total ligegyldighed over for sine medborgere. Derfor er det vigtigt at politiet sætter ind overfor den slags handlinger. Særligt når politiet på forhånd er blevet informeret om begravelsen og muligheden for rigtig mange deltagende. På den baggrund mener jeg, at politiet skal have yderligere mulighed for at sætte ind når forsamlingsforbuddet brydes. Det kunne eksempelvis være betjente i civil, der i stort antal er til stede og kan gribe ind og sikre at forsamlingsforbuddet opretholdes. En ting er dog sikkert. Vi skal ikke finde os i den urimelig adfærd visse grupper udviser.

Tilføj kommentar Del

Tilmeld nyhedsbrev