Falsk person udgiver sig for hviderussisk præsidentkandidat i virtuelt møde med Det Udenrigspolitiske Nævn

Falsk person udgiver sig for hviderussisk præsidentkandidat i virtuelt møde med Det Udenrigspolitiske Nævn                                                                                        

Folketingets Udenrigspolitiske Nævn er blevet udsat for, at en falsk person har udgivet sig for at være den hviderussiske præsidentkandidat Sviatlana Tsikhanouskaya i et virtuelt møde med medlemmerne af Det Udenrigspolitiske Nævn, der blev afholdt den 6. oktober 2020. På mødet blev den aktuelle politiske situation i Hviderusland drøftet. Samtidig drøftede man også, hvordan den hviderussiske befolkning kan støttes i deres kamp for demokrati og menneskerettigheder.

Da mødet startede, havde Sviatlana Tsikhanouskaya og hendes stab problemer med kameraet på deres pc, og det var derfor ikke muligt at se hende. Mødet varede cirka 40 minutter. Undervejs blev de deltagende medlemmer klar over, at der var noget, der ikke stemmede, og Nævnet tog selv initiativ til at afslutte mødet.

Det blev efterfølgende gennem kontakt til Sviatlana Tsikhanouskayas stab konstateret, at Nævnet havde haft møde med en person, som udgav sig for at være Sviatlana Tsikhanouskaya. Under mødet blev der ikke sagt noget, der kan kompromittere den danske udenrigspolitiske linje. Der er ikke i øvrigt konstateret situationer, hvor der har været brud på sikkerheden i forhold til Nævnet. Sagens omstændigheder er ved at blive undersøgt nærmere.

”Jeg håber, at der blot er tale om en grov spøg, men jeg er selvfølgelig bekymret for, om deltagelsen i mødet bliver misbrugt. Det giver også anledning til stof til eftertanke. ” siger Martin Lidegaard, formand for Det Udenrigspolitiske Nævn.

”Nævnet vil eksempelvis fremover altid kræve, at der er kamera på, når Nævnet mødes virtuelt med eksterne mødeparter”, siger Michael Aastrup Jensen, næstformand for Det Udenrigspolitiske Nævn.

 

Yderligere oplysninger:

Michael Aastrup Jensen, 6162 4225, næstformand for Det Udenrigspolitiske Nævn

Martin Lidegaard, mobilnummer 3337 4716, formand for Det Udenrigspolitiske Nævn

1 kommentar Del

Imamerne skal blande sig helt udenom

Vi skal ikke tolerere at imamer udøver social kontrol over danske borgere. Det er ganske enkelt uacceptabelt i et moderne samfund som det danske!

Læs mere
1 kommentar Del

Vi skal kæmpe for Gl.Estrup

For fire år siden fik jeg kæmpet tilskuddet til Gl. Estrup på finansloven. Det gjorde jeg blandt andet, fordi vi er nødt til at bakke op om Danmarks eneste herregårdsmuseum. Hvert år leverer de viden, dannelse og oplevelser til mange besøgende. Det er kort fortalt en af de kulturinstitutioner, hvor man får mest for pengene, og de gør et godt stykke arbejde med at formidle et unikt stykke dansk kulturarv. Museet er tilmed et af de få nationale museer udenfor København. Det betyder, at museet nu skal løfte samme opgave som mange andre, men for færre midler. Midlerne er vigtige, for det betyder, at man kan ansætte medarbejdere til at søge fonde og dermed få endnu flere midler til museets virke. Derfor er det tosset, at regeringen nu spiller ud med et forslag til finanslov, hvor man vil skære 40 procent af museets tilskud, velvidende at det har næsten lige så mange besøgende som arbejdermuseet, der dog får næsten tre gange så meget i støtte.

En anden årsag til, jeg kæmper for Gl. Estrup, er meget simpelt. At kultur og alle museer ikke skal ligge i København. Det er påfaldende, hvordan mange gode museer får med kniven, mens mange andre i København går fri. Beslutningen fra regeringen om ikke at ville støtte Gl. Estrup kan derfor ikke tolkes på andre måder, end at man prioriterer København og udvalgte kulturinstitutioner over andre og dermed er med til at prioritere by og land.

Når gode jyske kulturinstitutioner glemmes, og vi lokale MF'ere, på tværs af Folketinget, skal kæmpe dem ind i en finanslov, hvor hovedstaden altid får sin del af kagen, kan man undre sig. Men forklaringen må være enkel. Finansministeren er valgt i Aarhus, hvor Den Gamle By naturligvis skal have støtte. Arbejdermuseet er en del af det socialdemokratiske DNA, og derfor er de fredet. Lad mig være meget klar. Alle ovennævnte museer er gode og bør få støtte, men det bør Gl. Estrup også, og derfor kæmper jeg for at få Gl. Estrup på finansloven.

1 kommentar Del

Digital udvikling altafgørende for Danmark

Venstre vil sikre den digitale udvikling i hele Danmark modsat regeringen, der ønsker at sløjfe bredbåndpuljen på sølle 100 mio. Bredbåndpuljen har vist sig at være en god investering – især i coronatiden hvor rigtig mange arbejdstagere sidder derhjemme og arbejder. Det kan ikke være rigtigt, at man i et land som Danmark ikke kan sidde fire hjemme i husstanden uden internetforbindelsen bliver dårlig, fordi mor og far arbejder samtidig med at børnene streamer serier på nettet. Det er ikke bare et irritationsmoment for den enkelte medarbejder, men det koster også samfundet dyrt i tabt arbejdstid.  Det mener jeg og Venstre, vi kan gøre bedre.  

Vi i Venstre vil fortsætte kampen for at sikre en god internetforbindelse, ikke bare i de store byer, men også i de mindre byer og yderområder, der er mindst lige så vigtige for at sikre den digitale udvikling. Danmark kan kun beholde sin digitale førertrøje, hvis vi sikrer en god og stabil dækning i hele Danmark. Bredbåndpuljen skal derfor ikke have en rundbarbering, som regering ønsker, men opretholdes. Det vil sikre hele Danmark i ikke at sakke bagud i feltet. Bredbåndspuljen er ikke alene af stor betydning for den enkelte dansker, men også alt fra små til de helt store virksomheder, der er drivkraften i det danske samfund. Små og mellemstore virksomheder er i langt højere grad kommet online og oplever en stigende efterspørgsmål, som skal efterleves. Vi kan med bredbåndpuljen være med til at sikre at vores virksomheder fortsat kan følge med den stigende efterspørgsel på nettet.  

Danmark har ikke råd til at sløjfe bredbåndspuljen for at risikere at miste den digitale førertrøje, der er med til at skabe øget vækst og velstand i Danmark.  

Tilføj kommentar Del

Regeringen vil spare 150 mio. kroner på uddannelserne

Som en del af regeringens udspil til politiforlig vil man spare på de midler som uddannelsesinstitutionerne har til markedsføring. Problemet med at spare her er dog bredere end socialdemokratiet forestiller sig. For det først vil en besparelse på markedsføringsudgifterne forringe de østjyske uddannelser i Randers, Horsens, Hadsten, Grenå og mange andre steders mulighed for at tiltrække kvalificerede og dygtige studerende fra hele landet. Det siger sig selv, at man ved at skære 150 mio. kroner i markedsføringsudgifterne forringer provinsbyernes muligheder for at tiltrække flere studerende. Det er underligt at socialdemokratiets politik er at skævvride Danmark, og forringe de jyske uddannelsesinstitutioners mulighed for at gøre opmærksomme på sig selv. Det er afgørende for en lang række byer i Østjylland, at man har stærke og gode uddannelser som kan fastholde de unge og vise, at der også er en fremtid for dem her.  

For det andet dækker ”markedsføringsudgifter” også over udgifter til helt almindelig drift af information til studerende og elever, vedligeholdelse af hjemmesider og anden nødvendig drift, som skal fungere på en moderne uddannelsesinstitution. Derfor undrer det mig meget at undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil på mit spørgsmål om besparelserne forklarer, at regeringen lægger vægt på uddannelserne skal levere undervisning af høj kvalitet, men samtidig ikke har øje for at besparelserne dækker over helt almindelig drift. Det siger sig selv at uddannelserne er nødt til at opretholde helt almindelig og nødvendig drift, og at pengene dermed kun kan komme fra besparelser på undervisningen. Det er åbenbart god socialdemokratisk politik at bespare på uddannelserne.

Vi er nødt til at få fokus på de mange gode uddannelser der er i Østjylland og særligt i mange af de større provinsbyer. Besparelserne på markedsføringsudgifter er skævvridende for uddannelsesinstitutionernes mulighed for at tiltrække dygtige studerende, og fortælle om de mange gode tilbud man har i byer som Randers, Horsens, Grenå og Hadsten.

Tilføj kommentar Del

Tilmeld nyhedsbrev