Mærkesager

Styrk den østjyske infrastruktur

I Randers skal vi fortsætte kampen for en ny broforbindelse over fjorden, der kan være med til at løse de massive trafikale problemer i byen. Samtidigt skal E45 udvides for hurtigst muligt for at stoppe tilsandingen på motorvejen. I Østjylland stopper væksten brat, hvis investeringerne i infrastrukturen ikke følger med –investeringerne kan kun gå for langsomt.

Vækst skal sikre velfærd

Danmark er udfordret på væksten, og samtidig har vi verdens højeste skattetryk, hvilket udgør en klar bremse på væksten. Det betyder, at Danmark - modsat vores nabolande – endnu ikke er fri af krisen, og det kræver handling. Den nuværende regerings politiske slingrekurs har spillet fallit, og det er tid til at være ambitiøse på Danmarks vegne. Skatten på arbejde skal ned og byrderne på erhvervslivet må lettes. Derfor skal vi satse på målrettede skatte- og afgiftslettelser.

Slut med sløseri

Regeringens lempelser af udlændinge- og flygtningepolitikken skader både Danmark og integrationen, og de skal rulles tilbage som det første med en ny regering. Samtidig skal vi forbedre mulighederne for at udvise kriminelle, der ikke har dansk statsborgerskab. Regeringens har mistet kontrollen med flygtningestrømmen, og udgifterne er løbet løbsk, hvilket går ud over integrationen og forholdene for dem, der kan og vil være en del af det danske samfund – de mennesker, vi burde satse på.

Flere politibetjente på gaden

Danmark er i udgangspunktet et trygt og sikkert land. Alligevel er der områder i Østjylland, hvor utrygheden kommer helt ind på livet af folk. Det gælder eksempelvis områder som Bispehaven og Gellerup, hvor borgerne føler sig utrygge, fordi der stadig begås mere kriminalitet. Kriminaliteten er med til at underminere tilliden til det trygge fællesskab, vi alle ønsker at være en del af. Derfor er det vigtigt, at vi får flere synlige politibetjente i områderne, så borgerne igen kan føle sig trygge.

Hurtigere internet og bedre mobildækning

Det er afgørende at alle dele af Danmark har en stabil og vedvarende mobildækning, for det har afgørende betydning for borgere og virksomheder. Det er uacceptabelt, at der er områder i Østjylland, hvor man ikke kan ringe til en ambulance eller til politiet, fordi mobilforbindelsen svigter. Derfor vil Venstre investere 300 millioner kroner i en national bredbåndsfond, så vi kan lappe mobilhuller i landdistrikterne.

Et bedre sundhedsvæsen

 

 

Der er rigtig mange kræftpatienter, der venter i flere måneder for at komme i behandling og tilmed oplever mange, at det er et alt for usammenhængende behandlingsforløb. Det er ikke godt nok. Venstre har derfor afsat 1 milliard kroner, som målrettet skal gå til kræftbehandlingerne i vores sundhedsvæsen. Det er ikke godt nok, at danske kræftpatienter har lavere overlevelseschancer sammenlignet med vores nabolande. Der er behov for en massiv investering i sundhedsvæsenet.

En bedre balance mellem Øst og Vest

Hvis kulturmidlerne udelukkende målrettes én del af Danmark, så risikerer vi at miste den danske kulturarv. Der ligger nemlig stribevis af danske kulturinstitutioner rundt om i det danske land, og de er alle en del af den danske kulturarv. Det er vigtigt, at de kulturpolitiske prioriteringer ikke er med til at skævvride det danske kulturliv, for kulturen er med til at oplyse danskerne, og den oplysning skal være til gavn for alle uanset postnummer. Derfor ønsker jeg et opgør med ”københavneriet”.

Flere statslige arbejdspladser til Østjylland

Hovedstadsområdet er i de seneste år blevet tilgodeset med flere statslige arbejdspladser på bekostning af eksempelvis Østjylland. Det er afgørende, at vi har et Danmark, der er i balance, og derfor skal vi have udflyttet flere statslige arbejdspladser fra København og til resten af landet. Jeg vil kæmpe for, at flere statslige styrelser og organisationer placeres i Østjylland, for der er ikke altid grund til, at de placeres i København.

Tilmeld nyhedsbrev